Друштво учитеља Новoг Сада
  Друштво учитеља Новог Сада основано је 30. маја 1998. године на темељима првог учитељског  новосадског удружења из 1888. године.
  Рад учитељског удружења је обновљен због  велике потребе учитеља за информисањем, стручним усавршавањем, разменом педагошких и методичких искустава, дружењем и струковним повезивањем.    Оснивачка скупштина Друштва учитеља Новог Сада (ДУНС-а) одржана је 30. маја 1998. године у сали ОШ «Ђорђе Натошевић». Донета је одлука о оснивању Друштва учитеља Новог Сада (на осн. чл. 31 Закона). За седиште Друштва предложене су  просторије просветних радника у згради Војводе Путника бр. 1. (предратни Учитељски дом).
   Изабрани су први органи управљања и то:
СКУПШТИНА ДУНС-а коју чине делегати из основних школа. Прочитани су чл. 30 и чл. 34 Статута везани за Скупштину.
 ИЗВРШНИ  ОДБОР који чине 10 учитеља и регулишу га чл. 39 и чл. 41 Статута:
Драгана Узелац (ОШ «Петефи Шандор»),  Зденка Рајковић (ОШ «Вук Караџић»),  Нада Шушак (ОШ «Коста Трифковић»),  Весна Живковић (ОШ Милош Црњански»), Драгица Тривунчић («22. август» Буковац) , Милева Ивошев («Прва војвођанска бригада»), Зорица Анојчић («Ђура Јакшић» Каћ), Соња Бајић («Душан Радовић»), Душанка Добан («Иван Гундулић») и Вера Стојшић – Гашпаровски («Ј.Ј.Змај» Ср. Каменица).
  ПРЕДСЕДНИШТВО ДУНС-а је изабрано из Извршног одбора. Гласањем је        одлучено да је:
Вера Стојшић – Гашпаровски - председник
Душанка Добан - потпредседник
  Соња Бајић – секретар
 НАДЗОРНИ  ОРГАН (чл. 47 и чл. 48 Статута) има 3 члана:
Биљана Јовановић  (ОШ «Светозар Марковић Тоза»),
Драгана Глоговац  (ОШ «Ђорђе Натошевић») и
Драгана Малешевић  (ОШ «Јован Поповић»).

Захваљујући напорном раду свих оних учитеља који су се одмах активно укључили, Друштво учитеља Новог Сада је упркос огромним тешкоћама  веома успешно почело са радом.
www.duns.org.rs