"У будућем друштву главна личност ће бити учитељ, а не генерал."
(Франсоа Бабеф)
www.duns.org.rs