Како постати члан Дунс-а?
      На редовној годишњој Скупштини, одржаној 29. августа 2012. године, донета је одлука о висини и начину плаћања чланарине.
    Чланарина ДУНС-у може да се уплати на следеће начине:
  1. За учитеље који желе да буду чланови ДУНС-а, школа уплаћује износ од 1.050,00 динара по учитељу, на годишњем нивоу, на жиро рачун Друштва (340 – 4537 – 93);
  2. Месечном обуставом од 0,2% од личног дохотка учитеља, коју обрачунава рачуновођа школе и уплаћује на жиро рачун Друштва;      Уколико учитељи желе да буду чланови овог струковног удружења, потребно је да:
 Председник Актива учитеља школе:
  1. Сазове састанак Актива учитеља у својој школи (уз присуство директора),
  2. О висини и начинима плаћања чланарине обавести своје колеге и директора школе,
  3. Иницира доношење одлуке о начину плаћања чланарине (могућности: чланарина коју
плаћа школа за све заинтересоване учитеље, или индивидуална чланарина, коју плаћа учитељ од
својих средстава месечном обуставом од 0,2%, на жиро-рачун ДУНС-а),
4. Направи списак учитеља који желе да буду чланови ДУНС-а (образац преузети на сајту),
5. Попуњен образац - „Приступница – школски списак учитеља“ (колективну приступницу)
доставити Друштву учитеља Новог Сада (поштом или лично - уторком и четвртком од 18,00 до 20,00 часова)
               до 1. октобра 2012. год.
    Након тога:
  - ДУНС прави базу података чланова

  Напомена: Учитељи који нису чланови ДУНС-а, плаћају пуну котизацију за учешће на учитељским скуповима и семинарима!


Приступнице можете преузети овде за:    Списак учитеља.
www.duns.org.rs