Мисија, визија:
ДУНС успоставља добре односе са надлежним институцијама и поседује велико искуство у сарадњи са невладиним сектором и медијима. Отворен је у свом раду, има изузетну подршку јавности и својим великим ангажовањем и новинама намеће савремени правац у образовању.

Визија  и мисија ... Визија: Тежимо да информишемо, окупљамо, обезбеђујемо перманентно и савремено стручно усавршавање учитеља и подижемо углед учитељског позива.
  Мисија: Друштво учитеља Новог Сада постоји због информисања, окупљања, размене искустава  и стручног усавршавања учитеља ради подизања квалитета наставе, веће партиципације свих ученика  и бољег живота ученика у школама.
www.duns.org.rs