ПЛАН  РАДА  ДУНС-а за школску 2010/2011.годину
СЕПТЕМБАР
-Састанак председника Стручних актива
-Планирање рада Никола Тесла центра (НТЦ) – центар за рад са даровитом децом, у сарадњи са МЕНСОМ (Ранко Рајевић).
ОКТОБАР
-Обележавање Међународног дана учитеља – предавање и радионице на тему - предлог - Професионално оптерећење и стрес просветних радника - (у сарадњи са Центром Срце)
-Акредитован семинар НОВЕМБАР
Акредитован семинар ~ предлог – Шта да радим кад немам салу за физичко васпитање
-Трибина ~ Образовни стандарди за крај првог циклуса образовања
Образовни стандарди за крај првог циклуса образовања (пројекат СУРС-а  у сарадњи са ЗВКОВ) ~ Упознавање учитеља са применом стандарда заснованих  на стручној процени радних група за Српски језик, Математику и Природу и друштво о кључним компетенцијама и резултатима емпиријског истраживања о постигнућу ученика 4. разреда у Републици Србији и укључивање што већег броја учитеља у обуку за примену Стандарда у сарадњи са СУРС-ом и МПС-ом.
ДЕЦЕМБАР / ЈАНУАР
-Трибина ~ актуелна тема
-Зимски сусрети учитеља – акредитован стручни скуп
ФЕБРУАР
-Обележавање Дана града (1. фебруар) традиционалном шетњом старим језгром града уз стручно вођство
-Акредитован семинар
МАРТ
-Акредитован семинар
-Трибина ~ актуелна тема
www.duns.org.rs