Услужни центар:
-ДУНС-ов технички услужни центар и методичка библиотека (читаонички) су  чланству на располагању уторком, средом и четвртком у термину од 18,00 до 20,00 часова.
 -Чланови ДУНС-а имају прилику да буду благовремено стручно информисани.
 -Учешћем на семинарима и стручним скуповима, учитељи, чланови ДУНС-а, стичу потребне, обавезне сате за стручно усавршавање.
 -Друштво учитеља Новог Сада је оправдано заузело водеће место међу учитењским удружењима Србије и постало препознатљиво широком кругу као једно од најатрактивнијих и најорганизованијих струковних удружења.
www.duns.org.rs